Skogsskötsel

Har du en nyckelbiotop?

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Om du har tur kan du upptäcka en nyckel­biotop när du röjer eller är ute med hunden. Foto: Mattias Westerberg
Att vårda skog åt kommande generationer innebar förr att städa i den. Nu gör man tvärtom, lämnar delar orörda.
Publicerad:

Gratis är gott!

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Skogens Pärlor
På Skogsstyrelsens gratistjänst Skogens pärlor finns kartbilder som visar fornminnen, biotopskydd och nyckelbiotoper och mycket annat. Bild: Skogsstyrelsen/Lantmäteriet
De bästa sakerna i livet är gratis – men finns det andra resurser som inte kostar så mycket? SKOGEN har några tips. Du har i de flesta fall redan betalat dem (via skattsedeln).
Publicerad:

Skogsägarna tar makten

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Jens Bergström, eSkog AB.
Jens Bergström räknar stammar med relaskop för att få underlag att skicka med hjälp av appen. Foto: Lars Åkerman
Skogsägarna kan nu erövra makten från de stora köparna. Det säger Jens Bergström, en av delägarna till eSkog AB.
Publicerad:

Exkursion gav Anders inspiration

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Anders Rosell
– Jag tycker hyggesfritt är intressant men vi får utgå från de skogar vi har, säger Anders Rosell.
Anders Rosell arbetar på Stiftelsen Skånska landskap. I höstas deltog han i Föreningen Skogens Höstexkursion med temat stormanpassat skogsbruk. Fick han med sig några idéer till stiftelseskogarna?
Publicerad:

Ingen könsskillnad

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Kvinna röjer skog
Foto: Björn Svensson
SKÖTSEL. Kvinnor prioriterar inte virke och pengar lika högt i sitt skogsbruk som män. De är ofta mer engagerade i till exempel mångfald och rekreation. Ändå sköter kvinnorna i praktiken skogen på samma sätt som männen.
Publicerad:

Höstexkursionen: Vad vi lärde oss efter Gudrun

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Behåll ett slutet krontak! På Sperlingsholm gallrar man många gånger, just för att hindra stormskador, berättade förvaltare Anders Lomholt.
Behåll ett slutet krontak! På Sperlingsholm gallrar man många gånger, just för att hindra stormskador, berättade förvaltare Anders Lomholt.
Flerskiktad blädningsskog eller enskiktad hyggesskog? När det gäller stormskador verkar det gå på ett ut. Den slutsatsen drog många av de 150 deltagarna på Föreningen Skogens Höstexkursion när forskarna hade sagt sitt. Årgång 111 av exkursionen hölls i Halland med Sydved som värd. Vad har vi lärt oss av Gudrun, så här tio år efteråt?
Publicerad:

Sidor