Skogsskötsel

Hur ser skogsskötseln ut 2050?

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Vi bad en rad experter framtids­spana på fem om­råden: Omloppstider, hygges­fritt, trädslag, natur­hänsyn och för­yngring. Vem har rätt? Den som lever får se ...
Publicerad:

Så bekämpas barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborrens gnagmjöl på fångstvirke. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens entomolog och barkborreexpert Gunnar Isacsson kommer med fakta och goda råd om hur skadeinsekten bäst bekämpas. Och det är hög tid att börja!
Publicerad:

Kraven är många, men går att förena

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En skogstänkande vän brukar ibland prata om mercedeshygget. Det är det hygge man måste ta upp för att ha råd att köpa en Mercedes. På 1950-talet var det 200 kubikmeter säger han, numera behövs fem hektar skog. 
Publicerad:

Enklare att återföra aska till skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
När grot tas ur skogen riskerar marken att drabbas av näringsbrist. Aska kan kompensera för detta men är svår att frakta. Nu finns en lösning.
Publicerad:

Viktigt spara träd för mykorrhizans skull

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mykorrhizasvampar är en förutsättning för barrskogarnas framtida produktivitet. Men det gäller att spara träd. Om det inte görs alls kan 75 procent av markens mykorrhizaarter utplånas, enligt en ny studie från SLU.
Publicerad:

Skogsägare råds att röja

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tre hundra skogsägare i Värmland kommer att tipsas om att de behöver röja i sin skog. 
Publicerad:

Kommer skogsskötseln att se mycket annorlunda ut år 2050?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Tror du att skogsskötseln har förändrats på något avgörande sätt om 30 år? Kommer till exempel hyggesfritt att öka? Blir skogen mer viltanpassad? Eller kommer den aktiva skötseln att minska? Svara på Månadens fråga.
Publicerad:

Försummad ek får ny chans

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Ekplanta
Se till att inte gräset blir för högt i din lövplantering, det hämmar tillväxten. Här är det hög tid att röja. Foto: Yaman Albolbol/Skogsstyrelsen
ÄDELLÖV. Det är svårt att växla om från gran till ek. Det har en del Gudrun-drabbade skogs­ägare erfarit. Men Fredrik ­Broberg vet hur eftersatta ekplanteringar kan styras upp.
Publicerad:

Pengar till kunskapslyft om miljöarbete

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogens påverkan på vatten är exempel på informationsinsatser som kan få stöd.
Det finns nu 24 miljoner kronor att ansöka om hos Skogsstyrelsen för organisationer eller företag som vill lära sig mer om miljöarbete i skogen. 
Publicerad:

För lite rase i ungskogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Älgbetad rönn.
I mer än hälften av landets 144 älgförvaltningsområden finns för lite rönn, asp, sälg och ek, så kallat rase, i ungskogen, enligt Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Sidor