Skogsskötsel

Skötselberget växer

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Naturvårdsbränning
Naturvårdsbränning är en av de skötselåtgärder som släpar efter, enligt Skogsstyrelsen. Foto: Thomas Adolfsén/ SKOGENbild
Skötseln av skyddade skogar är kraftigt eftersatt, i många fall är läget akut.
Publicerad:

När farfar fick en egen skogsdag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nicke Elmsjö
Den erfarna och självverksamma skogsägaren Nicke Elmsjö fick en alldeles egen skogsdag i present av familjen på 93-årsdagen.
FIRAD. Skogsägaren Nicke Elmsjö har testat många olika skötselmetoder genom åren, även ovanliga och ibland kontroversiella. Att det har gett resultat kunde besökarna på hans egen skogsdag se.
Publicerad:

Svamp ger alm nytt hopp

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Endofytsvampen och almsjukesvampen
Endofytsvampen (orange) får den skadliga almsjukesvampen att dra sig undan. Foto: Johanna Witzell
FORSKNING, Kunskapen om hur mikroorganismer påverkar varandra och skogens träd utvecklas ständigt. Till exempel har man nu hittat en snäll svamp som kanske kan användas mot almsjuka.
Publicerad:

Ungskogsröjning ökar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Barrträd röjs fram ur blandbestånd i Kronoberg. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
Publicerad:

Sidor