skogsskifte

Noaks ark är Ericas mark

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Erica Jonsson
I sin c-uppsats granskar Erica Jonsson myndig­heternas inlösen av skog och den enskilde skogs­ägarens rättigheter. "I stället för att visa uppskattning bara tar myndigheterna skog som skötts väl i generationer."
Med ett skifte på 22 hektar är Erica Jonsson en mindre skogsägare än det svenska genomsnittet på cirka 50 hektar. Men det betyder inte att engagemang och intresse står i relation till arealen!
Publicerad:

Lantmäteriet, var god dröj!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Även enkla skogsskiften ,med enstaka tydliga rågångar, kan ta lång tid att handlägga hos lantmäteriet.
Per Sjöö lämnade in en ansökan om förrättning av ett skogsskifte i Hälsingland i augusti. Det var ett mycket enkelt skifte – men han och köparen väntar fortfarande på handläggning.
Publicerad: