Skogsskada

Enklare att rapportera skogsskada

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tidningen SKOGEN
Tallskog som skadats av svampen Gremmeniella. Foto: Andreas Barth, SKOGENbild.
Publicerad: