Skogssällskapet

Så blev avverkningen när olika perspektiv fick styra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Niclas Moberg
Hur ser det ut när tre olika perspektiv styr planeringen av en avverkning som ska ta hänsyn till en tjäderspelplats? Det ville Skogssällskapet ta reda på. De upplät mark där, förutom de själva, naturvårdsorganisationer och Skogsstyrelsen fick planera varsin del av ett avverkningsområde.
Publicerad:

”Virkesrik skog behöver inte ransoneras”

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Granstammar i skog
Det är omodernt att ransonera en förnyelsebar resurs, i synnerhet när skogen blir allt virkesrikare, säger Hans Jöran Hildingsson. Foto: Bosse Backström/SKOGENbild
JURIDIK. Skogsvårdslagens regler om ransonering begränsar skogs­brukets möjligheter och kommer att drabba fler, säger Skogssällskapet som tycker att reglerna är omoderna. Virkesförråd, inte areal borde avgöra.
Publicerad:

Sidor