skogsmarknad

Skog som investering lockar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsägare tror att skogsfastigheter är en bra investering framöver, trots förväntade prissänkningar på virke. Det visar på en insikt om att skog inte är en kvartalsinvestering, enligt Skogsbarometern.
Publicerad: