skogskötsel

Färre föryngrar naturligt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturlig föryngring, där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning, blir allt ovanligare enligt statistik från Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Sparade skogsdungar räddar arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
naturhänsyn
Att lämna kvar grupper av träd på hyggen är en form av naturhänsyn som fungerar. Dessa dungar hjälper verkligen många arter att överleva den kritiska hygges- och ungskogsfasen.
Publicerad: