skogsinnehav

Skogsägare vann skattetvist om skogskonton

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogskonton ska kunna överlåtas till närstående genom arv, testamente, bodelning eller gåva utan att beskattas, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
Publicerad: