Skogsindustrierna

"Miljöinvesteringar ska inte straffa sig"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsindustrin, som SCA:s bruk i Ortviken, har genomfört stora investeringar för att minska sina utsläpp.
DEBATT I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver Magnus Nilsson utsläppshandeln som en kassako, inte minst för skogsindustrin. Men han ser inte helhetsbilden. Skogsindustrierna har investerat stora belopp för att minska sina utsläpp, skriver de i en replik.
Publicerad:

Byggsverige slukar trä

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Inte sedan 2007 har det konsumerats mer trä i Sverige än nu. Om man enbart ser till byggträ är det sannolikt en rekordnivå, enligt Skogsindustriernas lägesrapport.
Publicerad:

Stor konsumtion av trävaror

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
byggande
Ökat byggande leder till ökad konsumtion av trävaror. Foto: Deromegruppen.
Sågverken gynnas av en relativt god utveckling av byggandet i Sverige. Konkurrenskraften för svensk export av sågade trävaror, papper och massa har påverkats positivt av den svaga svenska kronan.
Publicerad:

"Investera i järnvägen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
tågtransporter
Foto: Green Cargo.
DEBATT. Urspårningar, förseningar, slitna järnvägssträckor och nedläggning av banor. Det är den dystra bild som förmedlas när det gäller tågtrafiken. Nu går Skogsindustrierna samman med bland andra Green Cargo och kräver att det investeras i järnvägen. Visionen är att godstrafiken ges möjlighet att fördubblas till år 2050.
Publicerad:

Missa inte Skogsnäringsveckan!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vad har skådespelaren Happy Jankell och astronauten Christer Fuglesang gemensamt? Båda kommer till Skogsnäringsveckan den 12 april för att prata bioekonomi. För dig som är medlem i Föreningen Skogen är evenemanget kostnadsfritt!
Publicerad:

Skogsindustrin rankas högst

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Skogsindustrin kommer högst i rankingen av Sveriges viktigaste industrigrenar och befäster därmed sin position från förra mätningen 2010. Hela 96 % är positiva eller neutralt inställda till skogsindustrin och allmänheten har en stark tro på skogssektorns framtida betydelse.
Publicerad:

Sidor