Skogsindustrierna

”Makten över skogen förskjuts till EU”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.
Skogsindustrierna har reagerat starkt på dokument om bland annat en ny skogsstrategi som läckt från EU-kommissionen. De innebär en maktförskjutning från medlemsländerna till EU i frågor som rör hur skogen ska brukas och användas, anser vd Viveka Beckeman.
Publicerad:

Skogsindustrierna vill se mer kvalitetsfokus vid avsättningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Reservatsmärkning (arkivbild).
Vi bör byta fokus från antagandet att undantagen skog automatiskt gynnar biologisk mångfald till att öka kvaliteten på naturvårdsavsättningar i produktionsskogen. Det skriver Skogsindustriernas Viveka Beckeman och Henrik Sjölund i en debattartikel i Altinget.
Publicerad:

Sidor