skogsgödsling

”Ge stöd till gödsling”

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Inför ekonomiskt stöd för gödsling till skogsägare som vill bidra till ökad kollagring, föreslår SLU. Foto: Björn Svensson/SKOGENbild-Azotelibrary.
En SLU-rapport om klimatåtgärder rekommenderar att staten genast inför stöd till skogsgödsling och beskogning av nedlagd jordbruksmark för att öka skogens lagring av kol.
Publicerad: