Skogsforskning

"Oacceptabla skador" ska undvikas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kulturstubbar kring odlingsröse. Foto: Peter Ask.
Ny finns nya riktlinjer gällande kulturmiljöer i skogen. "Skadorna på kulturmiljöer i skogen är oacceptabelt höga och det råder stor samsyn om att det krävs gemensamma insatser för att minska dem", säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk, som har samordnat arbetet.
Publicerad:

”Förlängda omloppstider kan öka skogsskador””

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
- För att skydda arter som behöver riktigt gamla träd eller sprider sig långsamt är det effektivare att lämna en del skog för fri utveckling än att förlänga omloppstiderna. Förlängda omloppstider ökar på vissa håll risken för skador på skogen. Det hävdar forskare inom projektet Future Forest.
Publicerad:

Forskningsprojekt för bättre förvaltning av skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturvårdsverket beviljade nyligen 5 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om skogslandskap och biologisk mångfald. Målet är att på bästa sätt förvalta skogens resurser genom en modell för landskapsplanering. Den ska ta hänsyn till både virkesproduktion och miljömål.
Publicerad:

Räkna ut hur popplarna tar sig

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Stubbskott växer bra. Redan efter fem år har har de vuxit till mindre träd. Foto: Birger Hjelm
Stubbskott växer bra. Redan efter fem år har har de vuxit till mindre träd. Foto: Birger Hjelm
Birger Hjelm, forskare på SLU, har tagit fram statistiska modeller för att beräkna volym och biomassa för poppelträd.
Publicerad:

Stormakt på dekis

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Ett litet land med trögväxande träd. Ändå blev Sverige en skoglig stormakt under hundra år, konstaterar idéhistorikern Erland Mårald i det senaste numret av SKOGEN. Vart tar skogsnationen Sverige vägen härifrån? Han lämnar frågan öppen.
Publicerad:

Satsar på självlysande träd

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Självlysande träd
Backtrav är den första växten som kommer att bli själv- lysande. Foto: Glowingplant.com
Häromåret började man i Kalifornien experimentera för att få fram en växt som går att se i mörker. Fröna finns nu till beställning. Sen ska forskarna ge sig på buskar och träd.
Publicerad:

Tufft för skogen i ett framtida klimat

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Skogen kommer att drabbas av en rad förändringar om och när klimatet förändras. Sannolikt högre tillväxt, men också större krav på produktion och skötsel. Det slog FoU-chefen Erik Normark på Holmen Skog fast i ett av de inledande föredragen på KSLA:s seminarium den 16 oktober. Rubriken var ”Skogsbruk i ett förändrat klimat – Hur påverkas mångfald och miljö?
Publicerad:

Granen växer uselt i norr

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Skruvad gran
Inte så här skruvat växer granen i norr, men betydligt långsammare än tallen. Foto: Matts Bildström/SKOGENbild
Forskningsprogrammet Future Forests redovisar att granen växer sämre än tall i stort sett överallt norr om Mora.
Publicerad:

Sidor