Skogsforskning

Snabb contorta avslöjad

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Contortatallen växer bättre i Sverige än i hemlandet Kanada. - Den verkar ha mycket tur, eftersom alla svampar som behövs för att växa bra redan finns här , säger Michael Gundale från SLU.
Publicerad:

Nu finns genomskinligt trä

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
genomskinligt trä
Foto: Peter Larsson.
Forskare vid avdelningen för biokompositer på KTH har tagit fram trä som är transparent. Bland framtida tänkbara användningsområden finns husfasader som samtidigt är solcellspaneler. Fördelarna är att råmaterialet är billigt, hållbart och lätt, anser KTH-forskarna.
Publicerad:

Billig naturhänsyn ofta kostnadseffektiv

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
låga
Att spara döda träd är ett exempel på kostnadseffektiv hänsyn. Foto: Bengt Ek.
Billiga former av naturhänsyn vid avverkning är ofta kostnadseffektiva. Att spara levande lövträd, döda träd och lågor kostar exempelvis lite, men kan bidra mycket till biologisk mångfald. En åtgärd som är dyr men ändå kostnadseffektiv är att spara nyckelbiotoper, visar en forskningsgenomgång.
Publicerad:

Många arter trivs i aspen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
aspstammar
Foto: Lena Gustafsson, SLU.
Aspen är värd för minst tusen vedlevande arter och är ett viktigt trädslag för mångfalden i nordliga barrskogar. Att spara både levande och döda aspar på hyggen är en mycket effektiv hänsynsåtgärd vid avverkning.
Publicerad:

Död ved gynnar skogens arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
död ved
Foto:Nic Kruys.
Död ved som lämnas som hänsyn på hyggen ger omedelbar nytta för många arter som är beroende av solbelyst ved. Men nyttan varierar mellan olika kvaliteter och trädslag, visar en granskning.
Publicerad:

Högstubbar gör nytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
högstubbar
För 20 år sedan började man lämna kvar höga stubbar på hyggen. Då visste ingen om de skulle göra nytta. Men de är bra för den biologiska mångfalden, visar en forskningsammanställning.
Publicerad:

Sidor