Skogsforskning

Rödlistan förändrade skogsbruket

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I dag är naturhänsyn integrerad i det dagliga skogsbruket. Men så har det inte alltid varit. En stor drivkraft till förändring var ”rödlistorna. Det vill säga listor som visade på hur skogslevande arter hotades av dåtidens skogsbruk. Det visar Per Simonssons doktorsavhandling vid SLU.
Publicerad:

Hjälp andra föryngra rätt!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Har du anlagt snabbväxande bestånd som hybridasp får du gärna dela med dig av dina erfarenheter. Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Har du anlagt bestånd med poppel, hybridasp, björk eller al? Hör i så fall gärna av dig till Skogforsk. Dina erfarenheter kan hjälpa andra!
Publicerad:

Slytäkt ger intäkt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGENbild.
Sly i det svenska landskapet är en hittills förbisedd resurs. I en studie visar forskare från olika ämnesområden att det finns stor potential för betydligt mer omfattande slytäkt i Sverige – och stora vinster att göra.
Publicerad:

Så har trädet kalenderkoll

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Om en stam ringbarkas och man låter asparna runtom vara kan man se att det ringbarkade trädet får en helt annan höstfärg. Foto: Erik Edlund.
Ett träd måste hålla reda på kalendern. Det gäller att bladen får höstfärger och fälls vid rätt tidpunkt. En doktorsavhandling ökar förståelsen för hur det går till.
Publicerad:

Aktivt skogsbruk gynnar klimatet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bäst klimatnytta uppnås genom ökad produktion i skogen. På sikt ger det högre avkastning i form av avverkad biomassa och tillgängliga mängder avverkningsrester som i sin tur kan ersätta fossil energi och fossilintensiva produkter, enligt ett nytt forskningsprojekt.
Publicerad:

Lövsamlare hjälper forskningen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Gallbildningar på ett ekblad orsakade av insekter. Foto: Riikka Kaartinen.
Just nu samlar tusentals skolelever in ekblad och skickar dem i paket till forskare. Det ska skapa klarhet i hur klimatförändringen påverkar hösten.
Publicerad:

Sidor