Skogsforskning

Artfattigt i vanlig produktionsskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vissa avverkningsmogna granskogar visade sig vara artrika. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
I grandominerad produktionsskog i åldersspannet 15- 45 år saknas många arter som däremot finns i reservat och avverkningsmogna skogar. Det visar en studie utförd i Östergötland.
Publicerad:

Viss svamp minskar kolinlagring

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Spetsspindlingar. Foto: Michael Krikorev.
När forskare undersökte svampars betydelse för kolinlagringen i skogsmarken gjorde de en förvånande upptäckt. Vissa svampar gör att marken innehåller mindre kol.
Publicerad:

De spårar varje stock med AI

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Teamet bakom Taigatech har hittat ett sätt att identifiera stocken genom dess unika årsringar.
Ett bättre utnyttjande av sågstocken samt en försäkran om att den kommer från ett hållbart skogsbruk. Det är målet för en innovation som spårar stocken på individnivå med hjälp av AI.
Publicerad:

Sidor