Skogsforskning

Torr skog binder mindre kol

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sommaren 2018 präglades av skogsbränder men torkan fick även andra konsekvenser.
Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt, visar en forskningsstudie,
Publicerad:

Även tall hotas av rotröta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
Nästan all tall hotas av rotröta. Det finns anledning att behandla tallstubbar både vid gallring och slutavverkning, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
Publicerad:

”Politiken måste visa vägen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: P Åsberg.
Skogen förväntas bidra till den gröna omställningen. Men anspråken på skogen är orealistiska idag. Prioriteringar måste göras och det är politikernas ansvar, skriver professor Tomas Lundmark i en ny rapport.
Publicerad:

Naturvård kan gynna barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborreskador. Foto: Anne-Maarit Hekkala.
Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för angrepp av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk.
Publicerad:

Sidor