Skogsforskning

Lövträdsforskning får förtur

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Pixnio.
Fram till första november håller Södras forskningsstiftelse öppet för ansökningar. Forskning som berör våra vanligaste lövträd, från skogsskötsel till produktutveckling, kommer att prioriteras.
Publicerad:

Sidor