Skogsforskning

Viktiga livsmiljöer ökar i skogsbruket

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Död ved är en viktig livsmiljö för många arter. Foto: Joachim Strengbom.
Livsmiljöer som är viktiga för många arter har ökat sedan en ny skogspolitik infördes för trettio år sedan. Men antalet rödlistade arter har däremot inte förändrats, enligt forskning från SLU med flera.
Publicerad:

Klimatnytta mer än kolbindning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regnskog i Thailand. Foto: Wikimedia.
Beslutsfattare i klimatfrågor ser ofta mest till trädens förmåga att binda kol. Men skogens klimatnytta är långt mer omfattande och komplicerad än så, enligt en internationell forskningsstudie.
Publicerad:

Sidor