Skogsentreprenörerna

”Skotning är skogens schack”

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Ebbe Lindberg håller en häst.
Ebbes och familjens flyttlass gick till Norsholm när hans sambo som är ridskolechef I Kimstad ville hem till Östergötland.
ERFAREN. Att bli en duktig skotarförare tar fem år och jobbet har vissa likheter med att spela schack, säger Ebbe Lindberg. Han bör veta, han har både kört själv och utbildat nya förare under sitt brokiga yrkesliv.
Publicerad:

”Hög tid reda ut vem som ska ha vilken data"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skogsmaskiner, skogsmaskindata
EU:s nya dataskyddsförordning kommer i maj, därför måste vi agera nu, skriver Anna Furness. Foto: Mattias Westerberg, SKOGEN-bild.
DEBATT. ”Jag är ingen happy trigger. Mitt uppdrag är inte att skjuta skogsbruket i sank vilket man kan tro om man läser Rolf Björhedens inlägg. Men vi måste reda ut vem som ska ha vilken skogsmaskindata och varför. Och det är hög tid att göra det nu”, skriver Anna Furness, vd för Skogsentreprenörerna, i en replik.
Publicerad:

"Datafiler i vilda västern"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SISTA ORDET. "Det råder vilda västern där­ute. Vi, skogsbruket, måste lära oss att hantera den här informationen affärsmässigt." Det menar Anna Furness, vd på Skogsentreprenörerna som får, under SKOGENs vinjett, Sista ordet.
Publicerad:

"Nej regeringen, gallring är inget enkelt jobb"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Dagens skogsmaskinförare har väldigt hög kompetens även inom naturvård, mark, vatten och miljö, påpekar Skogsentreprenörerna. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
DEBATT. Vi välkomnar regeringens jobbsatsning i de gröna näringarna. Men vi oroas av att regeringen i sin satsning på enkla jobb omnämner gallring av skog. Det visar på stor okunskap om den kompetens som krävs, skriver Skogsentreprenörerna.
Publicerad:

"Skogsbolag ändrar i gemensamma brandregler"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsbolagen tycks anse att det är skogsentreprenören som ska stå för hela merkostnaden för brandsäkerheten, skriver Skogsentreprenörerna. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
DEBATT När branschens alla parter nyligen tog fram gemensamma riktlinjer för brandsäkert arbete i skogen var det ett mycket viktig steg. Men nu gör vissa skogsbolag märkligt nog egna skrivningar och tillägg i riktlinjerna, skriver Skogsentreprenörerna.
Publicerad:

Toppstyrning hot mot skogsnäring

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Får man vara en duktig och initiativrik entreprenör? Tyvärr måste vi skogsentreprenörer ställa oss den frågan, skriver Bernt Hermansson.
DEBATT. Det jäser i de svenska skogarna. En av landets viktigaste näringar (tio procent av BNP) är på väg att bli en toppstyrd och dysfunktionell verksamhet med några få starka aktörer som leder verksamheten i helt fel riktning. På sikt kan det få allvarliga konsekvenser för skogslandet Sverige, anser Bernt Hermansson, ordförande för Skogsentreprenörerna.
Publicerad:

Skogsentreprenörer högg ned träd ”för klimatet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsentreprenörerna
Ola Sandström och Johan Svensson från Drivarn AB i Vingåker var med och avverkade skog ”för klimatets skull”
Skogsentreprenörernas branschorganisation uppmärksammade den internationella skogsdagen (21 mars) genom att avverka ett träd ”för klimatets skull”. På så sätt vill de lyfta fram vikten av ett aktivt skogsbruk som ett av de bästa vapnen mot klimathotet.
Publicerad:

Sidor