skogsbruksplan

Skogsägarna tar makten

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Jens Bergström, eSkog AB.
Jens Bergström räknar stammar med relaskop för att få underlag att skicka med hjälp av appen. Foto: Lars Åkerman
Skogsägarna kan nu erövra makten från de stora köparna. Det säger Jens Bergström, en av delägarna till eSkog AB.
Publicerad:

”Brantare” för tall i nya kurvor

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Forskare vid SLU har tagit fram nya höjdutvecklingskurvor. Kurvorna används i skogsbruksplaneringen för att bestämma skogens bonitet. De visar sambandet mellan höjd och ålder i ett skogsbestånd. Hur högt trädet är vid en viss ålder visar hur bördig marken är.
Publicerad: