Skogsbrukets etik

Etiken i praktiken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Anna Karin Malmborg
Anna Karin Malmborg
I år är det 25 år sedan Föreningen Skogen formule­rade sina etiska riktlinjer för skogsbruk. Har de hängt med? Är de tillämpbara i praktiken? Vi lät en skogs­ägare applicera dem på sitt eget brukande.
Publicerad:

Alla vill prata om etik

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Läkare har det, och tandhygienister och familje­terapeuter: Etiska riktlinjer. Journalister har det, och tolkar och lärare och skolfotografer.
Publicerad: