Skogsbrukets etik

Etiken i praktiken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Anna Karin Malmborg
Anna Karin Malmborg
I år är det 25 år sedan Föreningen Skogen formule­rade sina etiska riktlinjer för skogsbruk. Har de hängt med? Är de tillämpbara i praktiken? Vi lät en skogs­ägare applicera dem på sitt eget brukande.
Publicerad: