skogsbruk

Aktivt skogsbruk gynnar klimatet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bäst klimatnytta uppnås genom ökad produktion i skogen. På sikt ger det högre avkastning i form av avverkad biomassa och tillgängliga mängder avverkningsrester som i sin tur kan ersätta fossil energi och fossilintensiva produkter, enligt ett nytt forskningsprojekt.
Publicerad:

Så mycket kostar hänsynen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGEN-bild.
Att lämna mer hänsyn vid avverkning i gammal tallskog innebär uteblivna inkomster. Men den ger goda resultat i form av mer död ved som är viktigt för biologisk mångfald.
Publicerad:

Ta tillvara virkesvärdet!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och fallande virkespriser. Utvecklingen har pågått under de senaste 15 åren. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex, ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.
Publicerad:

Sopimport drabbar skogsbruket

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Alan Levine.
DEBATT Det finns flera mörka moln för skogen. Sopimporten är ett sådant. Den är en god affär för energibolagen men en dålig affär totalt eftersom den förstör marknaden för biobränsle från den svenska skogen. Det anser representanter för Landsbygdspartiet oberoende.
Publicerad:

Samarbete skyddar lämning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En familjegrav från stenåldern vid Delsjön i Göteborg.
I skogen finns mängder av lämningar som påminner om svunna tider. De är skyddade enligt lag ändå händer det att de skadas.
Publicerad:

”Tyst och artfattigt eller liv och fågelsång?”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Dag Lindgren uttrycker i sin insändare i Västerbottens-Kuriren en oro över att lavskrikan är ett hot mot skogsbruket i norr. Det är en oro som jag har svårt att förstå. Lavskrikan är i ett extremt underläge gentemot det skogsbruk som i dag bedrivs, hävdar insändarskribenten Christer Johansson.
Publicerad:

"Gå inte in i brandhärjad skog!"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta tid innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Vänge på Gotland.
Publicerad:

Sidor