skogsbruk

”Känns som en konfiskering”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
När Skogsstyrelsen inventerat ett område som nyckelbiotop blir skogen obrukbar och fastighetsägaren kan inget göra. Det känns som staten konfiskerar fastigheten, säger Calle Roos i Överocke i Jämtland till svt.se
Publicerad:

Skogen större kolkälla än väntat

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mätning visar att den här produktionsskogen i Västerbotten tidigare var en kolsänka men är idag en kolkälla. Foto: David Hadden.
Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU. Enligt hans mätningar gav både produktionsskogar och urskogar ifrån sig relativt stora mängder koldioxid till atmosfären.
Publicerad:

Fler köpte skotare 2016

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ponsse har tagit marknadsandelar på den svenska skotarmarknaden under 2016. Totalt har 55 Ponsse-skotare registrerats under året.
Under 2016 registrerades fem procent fler skotare med lastvikt över åtta ton än året innan på den svenska marknaden, visar Skogsforums sammanställning.
Publicerad:

Skogsbruket lyfter bioekonomin

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En ny analys visar att den svenska bioekonomin utgör 11,3 procent av landets BNP. Och det är skogsbruket som dominerar. Regeringen vill hitta vägar för att få bioekonomin att växa ytterligare.
Publicerad:

Ingen hållbarhet utan lönsamhet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Det ter sig märkligt när ledande talespersoner för skogsbruket skriver långa debattartiklar utan att nämna ordet lönsamhet. Utan lönsamhet blir det ingen fossilgrön bioekonomi, skriver skogsägaren Leif Öster som reflekterar över två saker som har stor betydelse för skogsbrukets framtid.
Publicerad:

Klimatanpassad plantering på platta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Råd i plattan kan ge en klimatanpassad tallplantering IRL (in real life). Foto: Per Ericsson, SKOGEN-bild.
Nu släpps en ny version av programmet Plantval med nya klimatanpassade modeller för tall. Programdesignen har anpassats för användning i läsplattor och telefoner.
Publicerad:

”Skogstjänstemännen har inte läst statistiken”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Enligt Naturvårdsverkets statistik är Sveriges totala koldioxidutsläpp ungefär 54 miljoner ton per år. Det bör vägas mot den svenska skogen som under ett år äter upp 45 miljoner ton koldioxid. Och det är ung växande skog som äter mest. De tjänstemän hos Skogsstyrelsen som allt oftare stoppar avverkningar av miljöskäl agerar alltså mot miljöns bästa. Det hävdar Östersunds-Posten i en ledare.
Publicerad:

Prislistbyte på två minuter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
I det svenska skogsbruket införs just nu en ny standard för kommunikation med skogsmaskiner, Stanford 2010. En viktig nyhet är att sågverkens beställningar i princip automatiskt kan uppdatera apteringsstyrningen i skördarna.
Publicerad:

Sidor