skogsbruk

”Myter ska inte forma skogsbrukets spelregler”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
DEBATT. Idén om att tidigare generationer formats av skogen är en utbredd myt som ingår i nationalismens allmängods i flera länder. Det är naturligtvis inget fel med nationella myter. Men vi kan inte forma spelreglerna för dagens svenska skogsbruk efter dem. Det skriver Borås Tidning i en ledare.
Publicerad:

Skogsägare får rätt i lavskrikemål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mark-och miljödomstolen i Östersund upphäver avverkningsförbudet i det så kallade lavskrikemålet. Foto: Per Bergenheim, SKOGEN-bild.
Det var inte rätt av Skogsstyrelsen att stoppa avverkningen hos fem skogsägare i Hälsingland på grund av förekomst av fågeln lavskrika. Det slår Mark- och miljödomstolen fast i en dom i dag.
Publicerad:

Skogsavverkning skadar ofta fornfynd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En husgrund utmärkt med skylt, nedkörd under skogsarbete. Foto: Skogsstyrelsen.
Nästan var sjätte lämning i skogen med spår av vår historia, har skadats i samband med skogsavverkning, visar Skogsstyrelsens senaste granskning. Samtidigt är skillnaderna mellan landsdelarna stora.
Publicerad:

Få har koll på skogens nytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sverige är världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror, ett faktum som få känner till.
Sju av tio svenskar besöker skogen varje vecka. Men få har koll på vad skogen används till.
Publicerad:

Så ska naturvårdare och markanvändare samsas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Umeå universtet blir värd för en stor konferens om hur naturvård och markanvändning kan samsas. Foto: Ulrika Bergfors.
Hur naturresurser används skapar ofta konflikter. 18-22 juni anordnas en stor global konferens i Umeå om markanvändning. Bland annat diskuteras hur man kan bygga en bro mellan naturvård och utveckling – i Sverige lika väl som i Kenya.
Publicerad:

Bristande egenkontroll fick bakläxa

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Anläggande av skogsbilvägar är exempel på åtgärder som alltid ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.
Under 2016 fick ett tjugotal inköps- och avverkningsföretag inom skogsnäringen besök av Skogsstyrelsen. Besöken uppdagade brister i egenkontrollen vid vissa skogsbruksåtgärder.
Publicerad:

"Fokusera på stenkol, olja och cement"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturvården borde fokusera på att ersätta stenkol, olja och cement med träprodukter från välskötta skogar, skriver debattörerna. Foto: Bo-Göran Backström. SKOGEN-bild.
DEBATT Den brukade skogen ska fortsätta brukas för att göra mest klimatnytta. Det främsta problemet för naturvården är därför inte skogsbruk i sig utan den hotande klimatförändringen till följd av att koldioxidkoncentrationen i atmosfären ökar från fossila material, skriver professorerna Pekka Kauppi och Tomas Lundmark i en replik till Greenpeace i Svenska Dagbladet.
Publicerad:

Sidor