skogsbränsle

Tema skogsbränsle lockade skogsägare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Örjan Grönlund berättade bland annat om Skogforsks speciella aggregat för klenträd.
Sektionsgallring är en av de effektivare metoder som finns, sa Örjan Grönlund, forskare på Skogforsk, på en välbesökt temadag om skogsbränsleuttag. Generellt krävs dock ny teknik och andra arbetsmetoder om effektiviteten vid uttag av skogsbränsle ska öka, hävdade han.
Publicerad:

Hela Sverige ska med!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Såväl riksdagspartier som en majoritet av allmänheten tror på biomassan från skogen som en väg att fasa ut fossila råvaror. Men ska vi nå målet att all vår elproduktion ska vara förnybar år 2040, måste tillgångar från hela Sverige utnyttjas.
Publicerad:

Grothopp står till ­EU och vintervädret

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Skota grot
Skota grot – värt besväret? Foto: Thomas Adolfsén SKOGEN/bild
SKOGSENERGI. I södra Sverige finns god efterfrågan på grot, men i norr är marknaden iskall. Priserna på grot och även andra skogsbränslen har pressats av bland annat milda vintrar, men även genom ökat utbud av alternativa bränslen.
Publicerad:

Sopor tränger ut skogsbränsle

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Sopor istället för skogsbränsle
Sverige importerar mer och mer sopor. Men kapaciteten är ändå större än mängden avfall. Till exempel ska det nya värmeverket i Linköping kunna elda 600 000 ton sopor varje år.
Trots högt bränslevärde på grot så minskar lönsamheten stadigt. Den enda större köpare som SKOGEN fortfarande har kunnat hitta prislistor för på nätet är Södra. Norra Skogsägarna slutade att ha listpriser på grot i december.
Publicerad:

Bränsle-webb

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Det finns värmeverk som köper skogsbränsle direkt från enskilda skogsägare. Men ännu fler är beredda att göra det, om de får ett erbjudande.
Publicerad: