skogsbrand

Skogsmaskin orsakar sällan brand

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vid riskfyllda situationer hålls ett samråd. Det leder ofta till att man byter till en annan avverkningsplats, kör på natten eller sätter ut brandvakter. Foto: Sverker Johansson, Bitzer.
Förebyggande arbete för att minska brandrisken vid maskinarbete i skogen har gett resultat. Det visar en kartläggning från Skogforsk.
Publicerad:

Björn förlorar miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DRABBAD. Björn Brink i Ljusdal uppskattar till en början förlusterna till sex miljoner kronor. Han hoppas på en lösning i form av byte till statligt ägd skog, men ibland känns det som att han vill ”skita i allt”.
Publicerad:

”Bränder går att bekämpa”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sven Olov Karlsson. Foto: Trons/Natur & Kultur
Sven Olov Karlsson. Foto: Trons/Natur & Kultur
Bränderna ökar och skogen är mer värdefull än någonsin, men samhället lägger mindre på brandbekämpning. Sven Olov Karlsson som själv drabbades av Sala­branden tar grepp på denna paradox i sin nya bok.
Publicerad:

Löv och vilt hotar återplantering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lövtillväxten är kvävande för barrplantorna i brandområdet. Den 31 maj blir det informationsträff i Sätra Brunn.
Lövträd och klövvilt utgör nu det största hotet mot ny barrskog i det brandskadade området i Västmanland. Viltet äter på plantorna och lövträden riskerar kväva dem. Nu ska skogsägarna informeras om riskerna.
Publicerad:

Nytt medel kontrollerar elden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
naturvårdsbränning
I Sverige har medlet hittills mest använts vid naturvårdsbränningar. Foto: SCA
BRANDSKYDD. En ny typ av släckningsmedel kan underlätta vid bekämpning av skogsbränder. SCA använder det redan vid naturvårdsbränning.
Publicerad:

Södra åtgärdar brandrisker

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra styr entreprenörerna till områden med mindre brandrisk. Foto: Jesper Andersson.
Södra vidtar försiktighetsåtgärder för att minska brandrisken i skogen. - I vissa delar av Södras områden har vi tillfälligt stoppat våra markberedningsentreprenörer, säger Magnus Petersson, chef entreprenörs- och teknikutveckling.
Publicerad:

Sidor