skogsbrand

Sommarens bränder skapade rusning

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
NEDRINGD. När sommarens skogsbränder rasade ringde hundratals skogsägare till Dalarnas försäkringsbolag och ville försäkra sin skog, men många av dem fick ställa sig på väntelista. 
Publicerad:

Skogsmaskin orsakar sällan brand

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vid riskfyllda situationer hålls ett samråd. Det leder ofta till att man byter till en annan avverkningsplats, kör på natten eller sätter ut brandvakter. Foto: Sverker Johansson, Bitzer.
Förebyggande arbete för att minska brandrisken vid maskinarbete i skogen har gett resultat. Det visar en kartläggning från Skogforsk.
Publicerad:

Björn förlorar miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DRABBAD. Björn Brink i Ljusdal uppskattar till en början förlusterna till sex miljoner kronor. Han hoppas på en lösning i form av byte till statligt ägd skog, men ibland känns det som att han vill ”skita i allt”.
Publicerad:

Samordning stoppade ny Salabrand

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGSBRAND. Erfarenheterna från 2014 gjorde att årets bränder i samma område kunde släckas snabbare. Bättre organisation ger bättre beredskap.
Publicerad:

Boende evakueras från stor skogsbrand

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bilden är från den stora skogsbranden i Sala 2014. Då brändes ett område på 150 kvadratkilometer. Foto: MSB
Den skogsbrand som nu rasar utanför Sala har inte spridit sig men är inte heller helt under kontroll.
Publicerad:

”Bränder går att bekämpa”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sven Olov Karlsson. Foto: Trons/Natur & Kultur
Sven Olov Karlsson. Foto: Trons/Natur & Kultur
Bränderna ökar och skogen är mer värdefull än någonsin, men samhället lägger mindre på brandbekämpning. Sven Olov Karlsson som själv drabbades av Sala­branden tar grepp på denna paradox i sin nya bok.
Publicerad:

Löv och vilt hotar återplantering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lövtillväxten är kvävande för barrplantorna i brandområdet. Den 31 maj blir det informationsträff i Sätra Brunn.
Lövträd och klövvilt utgör nu det största hotet mot ny barrskog i det brandskadade området i Västmanland. Viltet äter på plantorna och lövträden riskerar kväva dem. Nu ska skogsägarna informeras om riskerna.
Publicerad:

Nytt medel kontrollerar elden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
naturvårdsbränning
I Sverige har medlet hittills mest använts vid naturvårdsbränningar. Foto: SCA
BRANDSKYDD. En ny typ av släckningsmedel kan underlätta vid bekämpning av skogsbränder. SCA använder det redan vid naturvårdsbränning.
Publicerad:

Södra åtgärdar brandrisker

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra styr entreprenörerna till områden med mindre brandrisk. Foto: Jesper Andersson.
Södra vidtar försiktighetsåtgärder för att minska brandrisken i skogen. - I vissa delar av Södras områden har vi tillfälligt stoppat våra markberedningsentreprenörer, säger Magnus Petersson, chef entreprenörs- och teknikutveckling.
Publicerad:

"Gå inte in i brandhärjad skog!"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta tid innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Vänge på Gotland.
Publicerad:

Sidor