skogsavverkning

Så mycket skog kan avverkas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skog, pelarsal,avverkning
Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå. Det visar de skogliga konsekvensanalyser som nu är klara.
Publicerad:

Sidor