skogsavverkning

”EU:s artdirektiv måste ses över"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT I dag kan avverkningen stoppas på grund av att en viss sorts mes flyger genom ett skogsparti, den behöver alltså inte ens bo där. EU-kommissionen bör göra en översyn av art- och habitatdirektiven. Det skriver Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M) i en debattartikel i Fagersta-Posten.
Publicerad:

Sidor