Skogsägare

Kvar i släkten

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Hans Hansson och brorsdottern Emma
Hans Hansson och brorsdottern Emma ser på när de grova träden faller till marken. Det är generationsskifte på gång. Avverkningen görs för att finansiera Emmas övertagande av fastigheten.
Publicerad:

Qvist väckte intresset

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Lisbeth Jacobsson
Lisbeth Jacobsson fick ett nytt intresse när hon gick med i nätverket Qvist. Nu deltar hon i skogsskötseln och drar igång motorsågen om det behövs.
Lisbeth Jacobsson var inte särskilt intresserad av familjens skog. Men så fick hon tips om Qvist. Nu har familjen två motorsågar. Så kan det gå.
Publicerad:

Norrhälsinge lockar kvinnor

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Styrelsen för Norrhälsinge Skogsägareförening
Styrelsen i Norrhälsinge Skogsägareförening består av: Lars Heineman, Per-Erik Wallin (ordförande), Mats Hägglund, Magnus Areskoug, Anna Sjödin (sekreterare och webbansvarig) samt Lars Fältholm. På bilden saknas Staffan Larsson.
Mindre än fem månader efter starten går nybildade Norrhälsinge Skogsägareförening ut tufft.
Publicerad:

Ingen könsskillnad

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Kvinna röjer skog
Foto: Björn Svensson
SKÖTSEL. Kvinnor prioriterar inte virke och pengar lika högt i sitt skogsbruk som män. De är ofta mer engagerade i till exempel mångfald och rekreation. Ändå sköter kvinnorna i praktiken skogen på samma sätt som männen.
Publicerad:

Släpp fram kärleken

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
I sommar, till semestern, måste dom dö. Min far och hans två systrar. De har blivit gamla, börjat ruttna lite inuti – och står för nära huset. Det handlar alltså inte rent konkret om mina släktingar, utan deras avatarer, deras livsträd.
Publicerad:

Satsar hårt på skönhet

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Skön kulle att titta på
Tanken med skötseln är att kullen ska vara fin att kolla på. Dalen ska hållas ren från träd, annars förstörs utseendet.
David Strömberg sköter familjens skog i Tjärby utanför Laholm. En fantastiskt vacker plats där ett gammalt gravfält kantar lövskogen som böljar sig fram över kullarna. I dalarna är det öppen mark med gräs. David har ägnat tid och kraft på att få området ännu vackrare.
Publicerad:

Samäg vägen - och var sams

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Samäg vägen utan osämja
Höjer fastighetens värde. Finns en skogsbilväg blir det lättare att sälja virket och transportkostnaderna minskar. Ofta förvaltas vägarna som samfälligheter där skogsägarna delar på kostnaderna. Foto: Kerstin Jonsson
Utse en ansvarig. Välj rätt förvaltningstyp. Det är några av råden när SKOGEN går igenom hur man samsas kring vägsamfälligheten. Något som inte alltid är så lätt. Klara regler är grunden.
Publicerad:

Sidor