skogliga grunddata

Finansiärer snabbar på laserskanning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Lantmäteriet.
En stor del av  skogsnäringen är med och finansierar laserskanningen av den svenska skogen. Det snabbar upp processen med att få fram  digitala kartor och information om tillståndet i skogarna.
Publicerad:

Ny laserskanning ska göra skogsbruksnytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
Data från Lantmäteriets pågående laserskanning med flygplan bör komma skogsbrukare till nytta. Det anser regeringen och ger pengar till Skogsstyrelsen och SLU.
Publicerad:

Skogen ska skannas igen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den svenska skogen ska återigen skannas av med laser, enligt regeringens budgetförslag. Tolv miljoner kronor per år avsätts under en ospecificerad tidsperiod för en ny nationell laserskanning.
Publicerad:

Träffsäkert om virkesvolym

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogliga grunddata ger en träffsäkerhet på 92 procent mot inmätt volym visar en ny utvärdering som skogsägarföreningen Norrskog gjort.
Publicerad:

Skoglig kartsatsning hoppas på statligt stöd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
gallringsskog
Kartorna möjliggör att gallringar kan styras så att de görs i rätt tid och i rätt områden. Foto:Bengt Ek
Med de nya kartorna, så kallade Skogliga grunddata, ökar skogsnäringens möjligheter att skapa fler jobb, öka lönsamheten och förbättra miljöhänsynen. Detta enligt en rapport som lämnats till regeringen. Där föreslås också att kartsatsningen får fortsatt statligt stöd.
Publicerad: