skogliga grunddata

Nu finns nya data om skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.
Publicerad:

Skogen ska skannas igen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den svenska skogen ska återigen skannas av med laser, enligt regeringens budgetförslag. Tolv miljoner kronor per år avsätts under en ospecificerad tidsperiod för en ny nationell laserskanning.
Publicerad:

Skoglig kartsatsning hoppas på statligt stöd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
gallringsskog
Kartorna möjliggör att gallringar kan styras så att de görs i rätt tid och i rätt områden. Foto:Bengt Ek
Med de nya kartorna, så kallade Skogliga grunddata, ökar skogsnäringens möjligheter att skapa fler jobb, öka lönsamheten och förbättra miljöhänsynen. Detta enligt en rapport som lämnats till regeringen. Där föreslås också att kartsatsningen får fortsatt statligt stöd.
Publicerad: