Skogforsk

Så mycket kostar hänsynen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGEN-bild.
Att lämna mer hänsyn vid avverkning i gammal tallskog innebär uteblivna inkomster. Men den ger goda resultat i form av mer död ved som är viktigt för biologisk mångfald.
Publicerad:

Ta tillvara virkesvärdet!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och fallande virkespriser. Utvecklingen har pågått under de senaste 15 åren. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex, ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.
Publicerad:

Sänkta kostnader med gummiband

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Illustration: Skogforsk.
Skogforsk testar just nu en skogsmaskin som drivs med gummiband istället för hjul. Detta ska minska markskadorna och ge snabbare skotning. Forskarna tror på sänkta transportkostnader!
Publicerad:

Snäll och snabb med banddrift

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I ett forskningsprojekt har en skotare försetts med banddrift. Enligt Skogforsk gör detta maskinen betydligt snällare mot underlaget. Dessutom är miljön bättre för föraren, som ändå kan köra snabbare än med konventionell teknik.
Publicerad:

Sidor