Skogforsk

Dryg brandnota för skötsamt skogsbruk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brandområde i Ljusdal i somras.
Mindre än en procent av skogsbränderna i somras startades av skogsbruket. Men notan för att förebygga blev kännbar för sektorn. Den landar sannolikt på en halv miljard, enligt Skogforsk.
Publicerad:

Fler störningar i tallföryngringar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fler toppskott hos tallplantor syntes efter den varma sommaren. Foto: Karl-Anders Högberg, Skogforsk.
Inventeringar visar att tillväxtstörningar i tallföryngringar i sydöstra Sverige ökade efter sommaren. Den extrema värmen kan ha spelat in, men mer forskning krävs för att ta reda på orsaken.
Publicerad:

”Hög virkesproduktion gör störst klimatnytta”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ökad avverkning ger större klimatnytta så länge som tillväxten upprätthålls. Det är en av slutsatserna i en rapport som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan.
Publicerad:

Insatser för skogsforskning prisades

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogforsks Bengt Andersson Gull och Hagos Lundström har belönats för sina insatser för att utveckla svenskt skogsbruk.
Publicerad:

Förädling gör tallen mer klimattålig

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Forskning gör tallen tåligare mot klimatförändringar.,
Förädlade tallplantor. Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild
När klimatet blir varmare drabbas de svenska tallplantorna av mer frostskador. Men genom att förädla tallar som är anpassade till det nya klimatet minskar risken.
Publicerad:

Nu utvecklas fjärrstyrda skotare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN
Utan hytt kan skogsmaskiner bli lättare och därmed skonsammare. Dessutom ges mera plats för virket vilket gör transportarbetet effektivare. Fotomontage: Skogforsk.
Nu satsas 20 miljoner på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. På sikt ska de kunna fjärrstyras från kontoret.
Publicerad:

Liten skillnad mellan stora skördare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN
Foto: Komatsu.
I valet mellan stora skördare är skillnaderna i produktivitet små. God metodkunskap hos föraren samt kvaliteten på underhåll och kalibrering har större betydelse för utfallet, enligt en studie från Skogforsk.
Publicerad:

Bättre avlägg ger högre lönsamhet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Undermåliga avlägg kan kosta skogsbruket åtskilligt i form av lägre effektivitet och högre kostnader. Skogforsk har nu utvecklat en så kallad GIS-modell som visar var avläggen bäst placeras.
Publicerad:

Standardmall ger färre fel i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Standardiserade mallar för traktdirektiv skulle höja kvaliteten på skogsbruksåtgärderna, enligt en analys från Skogforsk.
Publicerad:

Grangen kan hjälpa mot snytbagge

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
Genetisk variation gör granplantor mer eller mindre mottagliga för angrepp av snytbagge. Genom att ta hänsyn till det i förädlingsarbetet kan plantavgången sannolikt minskas med 10-20 procent, enligt forskare.
Publicerad:

Sidor