skogens klimatnytta

Finsk skog lagrar mindre kol

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Fotot: Pixabay.
Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
Publicerad:

Klimatnytta mer än kolbindning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Regnskog i Thailand. Foto: Wikimedia.
Beslutsfattare i klimatfrågor ser ofta mest till trädens förmåga att binda kol. Men skogens klimatnytta är långt mer omfattande och komplicerad än så, enligt en internationell forskningsstudie.
Publicerad:

Klimatnytta mer än kollagring

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Ett snötäckt hygge reflekterar solvärme och sänker temperaturen på marken, men växande skog försämrar reflektionen. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Skogens och skogsbrukets klimatpåverkan har flera sidor man bör ta med i beräkningen, visar en ny rapport.
Publicerad:

"Ta skogsdebatten i EU”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Är Sverige EU-omoget? Det antyder i alla fall Gunnar Wetterberg (genrebild).
Ett aktivt skogsbruk och mera trä borde höra till EU:s viktigaste verktyg i klimatpolitiken. Men då måste Sverige leverera väl underbyggd kunskap, skriver författaren och historikern Gunnar Wetterberg i Expressen.
Publicerad:

Så minskar skogsbruket utsläppen

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
Publicerad:

Sidor