SKOGENdebatt

Med ny teknik kommer nya gränser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kolbotten, en lämning efter en kolmila. Foto: Wikimedia.
SKOGENdebatt. Föreningen Skogens generalsekreterare reflekterar över glädjande framgångsvågor av ny teknik. Och hur trist det kan vara att börja prata begränsningar. Men någon behöver ändå lyfta frågan: Hur många kolbottnar ska vi bevara?
Publicerad:

”Brist på plantörer – en gemensam utmaning”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsentreprenörerna kan inte ensamma lösa hela skogsbranschens utmaningar, menar Kolbjörn Kindströmer.
SKOGENdebatt. Planteringssäsongen står inför ett stort bemanningsproblem. För att klara det krävs gemensamma ansträngningar. Men från bolagskunderna är det tyst, skriver Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer.
Publicerad:

"De flesta stigar i skogen har ännu inte trampats"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mångbrukets bredd är bättre för miljön och företagets ekonomi, skriver debattörerna. Foto: Leif Öster.
SKOGENdebatt.  Det är viktigt att vi småskogsbrukare tänker nytt och utvecklar oss.  För de flesta stigar i skogen har ännu inte trampats. Och de stigarna leder inte till dagens ytterligheter som maximal avverkning eller ingen avverkning alls, skriver två företrädare för Föreningen Skogens Mångbruk.
Publicerad:

”Artskyddsregler måste gå att begripa”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Björktrast. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild - Azote library.
SKOGENdebatt. Skogsägare Wilhelm Dyrssen är tveksam till om beslutsfattare har tillräcklig kunskap för att skapa regelverk för artskyddet. Dessutom befarar han att den kanske viktigaste framgångsparametern glöms bort, nämligen att reglerna är begripliga och legitima för den som ska efterleva dem.
Publicerad:

”Visst har vi råd att skydda fåglarna”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det är bra att vi nu för första gången diskuterar det rimliga i ett skogsbruk som bedrivs mitt under häckningstiden, skriver debattören. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
SKOGENdebatt. En samordnad kampanj har fått önskad effekt, nu ska regeringen ändra i artskyddsförordningen. Men detta är en obegriplig attack mot fåglarna  - som skogsnäringen visst har råd att skydda, anser jägmästare Peter Lindgren.
Publicerad:

”Det är nu vi ska kroka arm”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Det är lätt att tappa modet när man känner sig orättvist ifrågasatt. Men om vi krokar arm med varandra är mycket vunnet. Det skriver Föreningen Skogens generalsekreterare Johan Larsson.
Publicerad:

”Utan lönsamhet, inga möjligheter"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
SKOGENdebatt. Sten B Nilssons ger en utmärkt bild av skogsbranschen i sin analys. Men jag undrar: Var finns skogsägarna? Möjligheterna för skogsbruket diskuteras av många men om inte lönsamheten blir bättre kommer ingen att göra jobbet, skriver Wilhelm Dyrssen.
Publicerad:

”Systemskiftet i skogsnäringen – så kan det hanteras”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sten B Nilsson. Foto: Johan Lindstén.
SKOGENdebatt. Skogsnäringen befinner sig i ett djupt systemskifte. Det går inte att återvända till tiden innan. Det måste såväl näringen som politiken komma till insikt om. Det behövs ett skogsråd för att hantera skiftet. Det skriver professor Sten B Nilsson.
Publicerad:

Sidor