SKOGENdebatt

"Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Rennäring och privata skogsägare får ta konsekvenserna av storskogsbrukets avverkningar av unga skogar, anser debattören.
SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
Publicerad:

Är hyggesfritt skogsbruk svaret på alla frågor? 

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Karin Fällman Lillquist är hållbarhetschef hos Skogssällskapet.
SKOGENdebatt. I begreppet ”hyggesfritt” ryms flera olika metoder som får olika konsekvenser för skogen. Skogsägare behöver börja med att fundera igenom vilka mål man har för förvaltningen av sin skog, innan man bestämmer sig för vilken metod som passar, skriver företrädare för Skogssällskapet.
Publicerad:

SKA22 – behov av komplettering?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
SKOGENdebatt. Vissa viktiga aspekter, som exempelvis industrins kostnader, beaktas inte i scenarierna i SKA22. Där förekommer också antaganden som inte styrks av existerande kunskap om hur skogssektorn fungerar. Det skriver forskare som samarbetat kring en analysmodell.
Publicerad:

”En stark regering behövs - för skogsbrukets skull"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
SKOGENdebatt. Många är de som vill begränsa skogsbruket. Men ingen vill tala om hur bristen på skogsråvara ska hanteras. Nu krävs en stark regering som står upp för skogsbruket. Det behövs, för Sveriges och Europas skull, skriver Gunnar Palme, ordförande i Sveriges Jordägareförbund.
Publicerad:

”Skilj på prognos och scenario”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sten B Nilsson. Foto: Johan Lindstén.
SKOGENdebatt. I dag presenterar Skogsstyrelsen SKA 22, en rapport med scenarier över framtida avverkning och tillstånd i skogarna. Professor Sten B Nilsson ser allvarliga brister i den scenarioteknik som använts. Risken är, menar han, att politiska beslut tas på felaktiga grunder.
Publicerad:

Sidor