skatteplanering skogsägare

Tips vid oväntade intäkter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stormfälld skog. Foto: Thomas Adolsén, SKOGENbild.
Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
Publicerad: