skadegörare

Invasiv tallparasit funnen i Sverige

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Michelle Cleary, SLU.
En invasiv skadegörare, en svampsjukdom på tall, har för första gången upptäckts i Sverige
Publicerad:

Forskarnätverk ska skydda tallen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Angrepp av svampen Fusarium circinatum på tall. Foto: Funda Oskay.
Nu bildas ett nytt internationellt forskarnätverk som ska skydda tall och douglasgran mot en invasiv skadegörare, svampen Fusarium circinatum.
Publicerad:

Så handskas du med skadegöraren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Angripen bokstam. Foto: Marta Agostinelli.
Klimatförändringarna underlättar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i de sydsvenska lövskogarna.. Nu kan du lära dig känna igen angripna träd – och hur du förebygger spridning.
Publicerad: