Riksskogstaxeringen

SLU visualiserar skogsstatistik

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Den gröna streckade linjen visar Hallands förändring från ljunghed till granskog. År 1926 var 25 procent av skogsmarken kalmark. Tjugo år senare var den nere på 5 procent till följd av skogsplantering. Källa: Historiska data från Riksskogstaxeringen/SLU
Den gröna streckade linjen visar Hallands förändring från ljunghed till granskog. År 1926 var 25 procent av skogsmarken kalmark. Tjugo år senare var den nere på 5 procent till följd av skogsplantering. Källa: Historiska data från Riksskogstaxeringen/SLU
Nu behöver du inte längre vara statistikexpert för att tolka de mängder av data som finns i Riksskogstaxeringen. Med hjälp av ett nytt tekniskt verktyg tydliggör SLU skogsstatistiken. Genom att visualisera data över tiden blir det enkelt att tolka åt vilket håll utvecklingen går. För er som någon gång sett Hans Rosling presentera hälsoutvecklingen i olika länder över tiden är detta inget nytt. SLU använder sig av samma teknik.
Publicerad: