plantering

Klimatanpassad plantering på platta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Råd i plattan kan ge en klimatanpassad tallplantering IRL (in real life). Foto: Per Ericsson, SKOGEN-bild.
Nu släpps en ny version av programmet Plantval med nya klimatanpassade modeller för tall. Programdesignen har anpassats för användning i läsplattor och telefoner.
Publicerad:

Plantrally igång i Finland

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsplanteringen är i full gång i södra Finland. Metsä Group levererar cirka 30 miljoner av de 150 miljoner som planteras i Finland årligen. Och de har slut på vårplantorna.
Publicerad:

Myror kan försvara barrträdplantor mot snytbaggen

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
En myra har upptäckt en snytbagge på en granplanta med bladlöss. Foto: Vítězslav Maňák
En myra har upptäckt en snytbagge på en granplanta med bladlöss. Foto: Vítězslav Maňák
Snytbaggen orsakar skogsbruket stor skada genom att äta på barken av unga barrträdsplantor. När Vítězslav Maňák från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersökte samspelet mellan myror och snytbaggar på nyplanterade hyggen, fann han att myror som hittat föda på en planta uppträder aggressivt mot snytbaggar vid plantan och därmed minskar gnagskadorna.
Publicerad:

Se upp för gran i norr!

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Norr om Gävle bör man absolut inte plantera gran på tallmarker. I försök från 1950-talet ser man i dag att granen har mycket lägre tillväxt jämfört med tall. Bara 30 procent!
Publicerad:

Lönar sig att sätta contortan tätt

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Ungskog med contorta
Plantera contorta tätt, konstaterar forskarna i Future Forests. Men gallring minskar tillväxten och gödsling ökar visserligen tillväxten men verkar göra träden stormkänsligare. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild
Det lönar sig att sätta contortaplantorna tätt. Tillväxten blir betydligt större. Det visar försök som gjorts under programmet Skogens Skötsel på Future Forests och som nu redovisas.
Publicerad:

Sidor