Per Hultengård

BARKBORREDAGS – men hur ska jag då göra med vindfällena i biotoperna?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Vinter går mot vår, snön smälter bort, tjälen går ur marken – och som skogsägare börjar jag tänka att det nu inte blir fler stormar för säsongen. Sålunda dags att be mitt inköpsbolag att ta om hand alla vindfällen efter höst- och vinterstormarna.
Publicerad:

Sidor