pappersindustrin

E-handel gynnar skogen

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Lusten att läsa dagstidningar minskar. Men förpackningar är kanske räddningen för pappersindustrin. En viktig nisch är e-handeln som kräver att varje vara förpackas till slutkund i stället för att köras på pallar till återförsäljare.
Publicerad:

Blir Glappet en ravin?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Snart kan det finnas en väldig massa massaved på rot. Tidningsdöden har börjat härja och det kommer inte som någon överraskning. För åtta år sedan var jag moderator i Slovenien på en EU-träff som skulle stärka skogssektorn nu när konkurrensen hårdnade, både från andra länder och från den digitala utvecklingen. Mötet handlade om innovationer. Och den gemensamma slutsatsen var att, ja, det skulle verkligen behövas.
Publicerad: