Norrskog

Kraftig minus för Norrskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Norrskog gjorde ett förlustresultat på minus 109 miljoner kronor 2019. En följd av omstruktureringar av industriverksamheten, enligt Norrskog vice ordförande Stig Högberg.
Publicerad:

Norrskog höjer massavedspriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Norrskog höjer priserna på barrmassaved med 20 kronor per fastkubikmeter underunder bark. "Ett bra komplement till den prishöjning på sågtimmer som vi genomförde i juni", kommenterar ordförande Gunnar Heibring.
Publicerad:

Vi vill fortsätta göra gott i skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mats Bildström, SKOGEN-bild.
DEBATT Vi, 12 000 skogsägare i Mellannorrland, har under de senaste 30 åren ofta blivit utmålade som några slags miljömarodörer. Detta tog ny fart efter Skogsstyrelsens paus av nyckelbiotopsregistrering i nordvästra Sverige. Vi känner inte igen oss i denna bild. Det säger Norrskogs föreningsstämma 2017, i ett uttalande.
Publicerad:

"Vi hoppas på förutsägbarhet kring nyckelbiotoper"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avgränsningen av nyckelbiotoper anses ha varit extra svår i fjällnära skogar. Foto: Kerstin Jonsson, SKOGEN-Bild.
- Det här är en bekräftelse på att Skogsstyrelsens arbetssätt när det gäller nyckelbiotoper inte fungerar i den här typen av skogar. Det säger Norrskogs skogschef Olof Falkeström om att inventeringen av nyckelbiotoper pausats i nordvästra Sverige.
Publicerad:

Kvinnor! Välkomna till skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Volymbestämning av skogsbestånd på Gammelkroppa Skogsskola.
DEBATT Skogsbruk och skogsindustri är sedan länge ryggraden i den svenska ekonomin och finansierar vår välfärd. Dessutom omvandlar växande skog koldioxid till naturliga råvaror. Det är en bransch med stora möjligheter! Men för att göra verklighet av dem behöver vi nyttja Sveriges hela kompetens, inte bara halva, skriver Norrskogs vd Olov Söderström.
Publicerad:

Sidor