naturvårdshänsyn

Biotoptopp i Kronoberg

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brunpudrad nållav
Brunpudrad nållav är en signalart som dessutom är rödlistad. Den växer på grova, barklösa stubbar av främst gran, björk och al och förekommer oftast i fuktiga skogar av naturskogskaraktär. Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet
SIGNALARTER. Förra året ökade antalet registrerade nyckel­biotoper i avverkningsanmälda skogar kraftigt i Kronobergs län. Ökningen sammanfaller med att Naturskyddsföreningens länsförbund intensifierade inventeringen av hotade arter. 
Publicerad:

Minister och borrar hotar polsk urskog

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
En skygg visent söker skydd i Bialowiezaskogen.
En skygg visent söker skydd i Bialowiezaskogen.
En halv miljon träd i Bialowiezaskogen i Polen har angripits av granbarkborrar. Det har fått Polens miljöminister att trotsa EU och godkänna avverkning av 180 000 kubikmeter skog under en tioårsperiod, ­vilket är minst en tredubbling av avverkningskvoten.
Publicerad:

SKOGEN fyller 100 år

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914.
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914. Se bilagan.
2014 fyller tidningen SKOGEN 100 år! Gilla oss på Facebook så får du kul och intressanta nedslag från utgivningen. Som det här sekelgamla naturvårdstipset.
Publicerad:

Faunadepåer räddar liv

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Faunadepå i Ramnäs, Västmanland.
En faunadepå i Ramnäs i Västmanland har allt från olikåldriga lövträd till livgivande vatten. Gott om substrat förhöjer naturvärden och ger hotade arter en chans till fortsatt liv.
Gynna ett myller av arter genom att skapa faunadepåer på strategiska platser i skogslandskapet. Genom att spara gamla ihåliga lövträd, högstubbar och murkna stockar på marken kan man ge hotade arter en ny chans att överleva och sprida sig i omgivningarna.
Publicerad:

Flisjakten hotar värdefull sälg

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Sälgstubbar vid åkerkant.
Björkvik, Sörmland i april. Här offrades sälgdungen och förpassades till grothögen.
Avverkningen av sälg, särskilt gamla träd, är ett allvarligt problem. De biologiskt värdefulla sälgarna ligger alltför ofta i bränsletravarna i väntan på flishuggarna. Upprensningen av åkerkanter och skogsbryn utgör det största hotet.
Publicerad:

Sidor