naturvårdsbränning

Nytt medel kontrollerar elden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
naturvårdsbränning
I Sverige har medlet hittills mest använts vid naturvårdsbränningar. Foto: SCA
BRANDSKYDD. En ny typ av släckningsmedel kan underlätta vid bekämpning av skogsbränder. SCA använder det redan vid naturvårdsbränning.
Publicerad:

Nu startar bränningssäsongen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
2015 - 2019 genomför landets länsstyrelser cirka 120 kontrollerade naturvårdsbränningar. Bränningssäsongen startar nu i maj och pågår fram till september. Vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog och död ved för att klara sig. Branden har även positiva effekter för andra djurarter.
Publicerad: