naturvård

Billig naturhänsyn ofta kostnadseffektiv

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
låga
Att spara döda träd är ett exempel på kostnadseffektiv hänsyn. Foto: Bengt Ek.
Billiga former av naturhänsyn vid avverkning är ofta kostnadseffektiva. Att spara levande lövträd, döda träd och lågor kostar exempelvis lite, men kan bidra mycket till biologisk mångfald. En åtgärd som är dyr men ändå kostnadseffektiv är att spara nyckelbiotoper, visar en forskningsgenomgång.
Publicerad:

Hållbart skogsbruk kan få pris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nu instiftar Naturskyddsföreningen ett nytt skogspris för att lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald. Föreningen vill uppmärksamma de markägare som också är engagerade naturvårdare och sköter sin skog med extra stor hänsyn till biologiska och sociala naturvärden.
Publicerad:

Mångfald eller bra klimat?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Puh, jobbigt, jobbigt. Ämnet är obekvämt. Men när ­Skogsstyrelsen nu lyfter framtidsfrågorna med sina nya scenarier flyter frågorna ändå upp till ytan. Vad är viktigast, mångfalden eller klimatet? Vad är viktigast, mångfald i Sverige eller i tropikerna?
Publicerad:

Bäverns nybygge kan bilda gifter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
bäver
Det är enbart när bävern bygger nytt som det kan bildas giftigt metylkvicksilver.
När bävrar bygger dammar kan det bildas ökade mängder giftigt metylkvicksilver i översvämmad mark, visar en ny studie. Men problemet är troligtvis övergående.
Publicerad:

”Arterna har fått det bättre”

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Skogens arter har inte fått det sämre sedan ”det moderna skogsbruket” infördes på 1950-talet. Snarare bättre. Det skriver prof em Dag Lindgren i en analys. "Det är inte empiriskt belagt att artutdöendet i den svenska skogen ökat i nämnvärd grad genom förändringar i skogsbruksmetoder kring 1950, trots att detta brukar framhävas från naturvårdshåll", skriver Lindgren.
Publicerad:

SKOGEN fyller 100 år

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914.
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914. Se bilagan.
2014 fyller tidningen SKOGEN 100 år! Gilla oss på Facebook så får du kul och intressanta nedslag från utgivningen. Som det här sekelgamla naturvårdstipset.
Publicerad:

Sidor