naturvård

Upprepa inte ­biotopdebaclet!

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Oj, vad mörkt det är plötsligt! Rörde sig något där mellan träden? Jag vill inte vara här längre! Det okända lurar ute i skogen. Det farliga, det onda. Kanske är det skogen själv som slår tillbaka när människan ger sig på den? 
Publicerad:

Nominera en naturvårdare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
För andra året i rad utlyser Naturskyddsföreningen ett skogspris för att uppmuntra markägare och andra eldsjälar som är förebilder. Syftet är att lyfta fram markägare som gör extra stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden – från norr till söder.
Publicerad:

Professorn: Mata inte svinen

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Vildsvinsfamilj röjer.
Bökande vildsvin i Eriksberg, Blekinge. Foto: Entheta/Wikimedia Commons
VILTSKADOR. Även vild­svin kan ställa till besvär för skogs­­ägare. Främst drabbas blommor, mossor och svamp, men även unga bokar stryker med.
Publicerad:

Billig naturhänsyn ofta kostnadseffektiv

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
låga
Att spara döda träd är ett exempel på kostnadseffektiv hänsyn. Foto: Bengt Ek.
Billiga former av naturhänsyn vid avverkning är ofta kostnadseffektiva. Att spara levande lövträd, döda träd och lågor kostar exempelvis lite, men kan bidra mycket till biologisk mångfald. En åtgärd som är dyr men ändå kostnadseffektiv är att spara nyckelbiotoper, visar en forskningsgenomgång.
Publicerad:

Hållbart skogsbruk kan få pris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nu instiftar Naturskyddsföreningen ett nytt skogspris för att lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald. Föreningen vill uppmärksamma de markägare som också är engagerade naturvårdare och sköter sin skog med extra stor hänsyn till biologiska och sociala naturvärden.
Publicerad:

Sidor