Naturskyddsföreningen

”Därför stoppar vi samverkan med Skogsstyrelsen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventeringen av nyckelbiotoper har fått Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF att kliva ur samverkansgruppen kring nyckelbiotoper. ”Vi vill ha en försäkran om att inte skyddsvärda skogar avverkas under pausen” skriver de i Altinget.
Publicerad:

Nominera en naturvårdare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
För andra året i rad utlyser Naturskyddsföreningen ett skogspris för att uppmuntra markägare och andra eldsjälar som är förebilder. Syftet är att lyfta fram markägare som gör extra stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden – från norr till söder.
Publicerad:

"Obeslutsamhet hotar vitryggen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Naturskyddsföreningen och Sveaskog gör gemensam sak för den vitryggade hackspettens bevarande. "Naturvårdsverket måste fastställa ett nytt åtgärdsprogram för vitryggen," skriver de i Aktuell Hållbarhet,
Publicerad:

Hållbart skogsbruk kan få pris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nu instiftar Naturskyddsföreningen ett nytt skogspris för att lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald. Föreningen vill uppmärksamma de markägare som också är engagerade naturvårdare och sköter sin skog med extra stor hänsyn till biologiska och sociala naturvärden.
Publicerad:

Sidor