Naturskyddsföreningen

Stort upprop om statens skogar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen har tillsammans med 22 andra organisationer startat en kampanj och en namninsamling för att påverka skydd och skötsel av statens skogar. Bland annat vill man att de används för att byta in privatägd skog med höga naturvärden.
Publicerad:

"Skogspolitiken bör väga in fler värden"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Artfattiga ungskogar tar över på bekostnad av biologiskt värdefull gammelskog. Det hävdar Naturskyddsföreningen som vill se nya tag inom skogspolitiken.
Publicerad:

Naturskyddsföreningen tar avstånd från skogsrapport

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturskyddsföreningen kritiserar den nya rapporten om hur skogens tillväxt ska öka. Organisationen var en av Skogsstyrelsens samarbetspartner under det förberedande arbetet.
Publicerad:

Han får naturskyddspris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Leif Öster har fått Naturskyddsföreningen i Dalarnas årliga miljöpris. Han får priset för sitt arbete med ekoturism och hyggesfritt skogsbruk på de egna markerna.
Publicerad:

"Vi väntar på Skogsstyrelsens svar"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Vi har fört fram tydliga förutsättningar för att delta i samverkansgruppen om nyckelbiotoper, men Skogsstyrelsens svar till oss är än så länge ofullkomligt. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Världsnaturfonden WWF:s Peter Westman i en replik till Skogsstyrelsen i Altinget.
Publicerad:

”Därför stoppar vi samverkan med Skogsstyrelsen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventeringen av nyckelbiotoper har fått Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF att kliva ur samverkansgruppen kring nyckelbiotoper. ”Vi vill ha en försäkran om att inte skyddsvärda skogar avverkas under pausen” skriver de i Altinget.
Publicerad:

Nominera en naturvårdare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
För andra året i rad utlyser Naturskyddsföreningen ett skogspris för att uppmuntra markägare och andra eldsjälar som är förebilder. Syftet är att lyfta fram markägare som gör extra stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden – från norr till söder.
Publicerad:

"Obeslutsamhet hotar vitryggen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Naturskyddsföreningen och Sveaskog gör gemensam sak för den vitryggade hackspettens bevarande. "Naturvårdsverket måste fastställa ett nytt åtgärdsprogram för vitryggen," skriver de i Aktuell Hållbarhet,
Publicerad:

Hållbart skogsbruk kan få pris

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nu instiftar Naturskyddsföreningen ett nytt skogspris för att lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald. Föreningen vill uppmärksamma de markägare som också är engagerade naturvårdare och sköter sin skog med extra stor hänsyn till biologiska och sociala naturvärden.
Publicerad: