Naturreservat

Naturvårdsverket köper 100 000 ha produktiv skogsmark

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Staten skall använda skogsmarken för att byta in värdefull mark till naturreservat. Det pågår ett omfattande arbete med att skydda värdefulla skogar, bl a genom naturreservatsbildning. Arbetet är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och uppnå miljömålet för Levande skogar
Publicerad:

Sidor