naturhänsyn

Många arter trivs i aspen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
aspstammar
Foto: Lena Gustafsson, SLU.
Aspen är värd för minst tusen vedlevande arter och är ett viktigt trädslag för mångfalden i nordliga barrskogar. Att spara både levande och döda aspar på hyggen är en mycket effektiv hänsynsåtgärd vid avverkning.
Publicerad:

Död ved gynnar skogens arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
död ved
Foto:Nic Kruys.
Död ved som lämnas som hänsyn på hyggen ger omedelbar nytta för många arter som är beroende av solbelyst ved. Men nyttan varierar mellan olika kvaliteter och trädslag, visar en granskning.
Publicerad:

Skogskant vid vattendrag gör nytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
älv, kantzon
En liten älv i Norrbotten med en lämnad kantzon. Foto Lena Gustafsson.
Forskare har utvärderat den naturhänsyn som tas vid skogsavverkningar. De har bland annat tittat på kantzoner vid vattendrag – och funnit att de verkligen gynnar biologisk mångfald.
Publicerad:

SKOGEN fyller 100 år

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914.
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914. Se bilagan.
2014 fyller tidningen SKOGEN 100 år! Gilla oss på Facebook så får du kul och intressanta nedslag från utgivningen. Som det här sekelgamla naturvårdstipset.
Publicerad:

Sidor