naturhänsyn

Vem är människans näst bästa vän i skogen?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Hunden är människans bästa vän. Särskilt i skogen, där katten står sig slätt som sällskap. Men vem är skogsägarens NÄST bästa vän? Skogen.se har hittat svaret.
Publicerad:

Så får du bina att trivas i ungskogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ungskogar är viktiga livsmiljöer för bin, humlor och en mängd rovlevande steklar. För att gynna dessa solälskande insekter krävs flera men ganska enkla insatser, som att lämna död ved, visar en avhandling.
Publicerad:

Fler målbilder för naturhänsyn i skogsbruket

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kulturstubbar kring kolbotten. Foto: Bo Göran Backström, SKOGENbild.
Skogssektorn tar i bred samverkan fram nya målbilder för kulturstubbar, hänsynskrävande sandtallskogar, hänsyn vid terrängkörning och kommunikation vid skogsbruksåtgärder i friluftsområden.
Publicerad:

Skogskant vid vattendrag gör nytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
älv, kantzon
En liten älv i Norrbotten med en lämnad kantzon. Foto Lena Gustafsson.
Forskare har utvärderat den naturhänsyn som tas vid skogsavverkningar. De har bland annat tittat på kantzoner vid vattendrag – och funnit att de verkligen gynnar biologisk mångfald.
Publicerad:

Analys: Skydda 20 procent – ett missförstånd?

Bild för Carl Henrik Palmér Written by Carl Henrik Palmér On the
20 procent av skogen måste skyddas för att vi ska klara den biologiska mångfalden. Det menar 200 naturvårdsforskare i ett upprop. Men forskningen talar om tio procent. Uppropet är både missvisande och en kostsam feltolkning, menar Carl Henrik Palmér.
Publicerad:

SKOGEN fyller 100 år

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914.
Tidningen SKOGEN, årgång 1, november 1914. Se bilagan.
2014 fyller tidningen SKOGEN 100 år! Gilla oss på Facebook så får du kul och intressanta nedslag från utgivningen. Som det här sekelgamla naturvårdstipset.
Publicerad:

Sidor