mykorrhizasvampar

Viss svamp minskar kolinlagring

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Spetsspindlingar. Foto: Michael Krikorev.
När forskare undersökte svampars betydelse för kolinlagringen i skogsmarken gjorde de en förvånande upptäckt. Vissa svampar gör att marken innehåller mindre kol.
Publicerad: