massaved

Kraftigt ökade virkeslager

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen
Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har lagren av tall- och barrmassaved varit så stora som nu.
Publicerad:

Monsterfabriken slukar skog

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Massaved från norra Sverige blir efterfrågad på den finska sidan när ­Metsäs nya jättefabrik i Kemi öppnar. Den ökade konkur­ren­sen om massa­veden är goda nyheter för skogs­ägarna.
Publicerad:

Nu kan mer rötved bli massaved

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
Timmerbil vid mätstation
Redan i dag finns rötved i massavedslasten, som här vid mätstationen i Värö i Halland, men Biometria tror att andelen kan komma att öka med de nya klassningarna prima och sekunda.
SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.
Publicerad:

Mellanskog höjer massavedspriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén. SKOGENbild.
Mellanskog höjer priset på gran- och barrmassaved med 20 kronor per kubikmeter i hela verksamhetsområdet.
Publicerad:

Här stiger virkespriserna mest

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Priserna på massaved och sågtimmer steg med fyra respektive två procent under andra kvartalet, jämfört med det första kvartalet 2018.
Publicerad:

Blöta skogsmarker ger massavedbrist

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Den våta och milda vintern har gjort att förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs har brist på massaved.
Publicerad:

Mer lövved när pappersbruk investerar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: SCA
SCA investerar 196 miljoner kronor i ökad produktion av förpackningspapper med vit yta i Munksunds pappersbruk i Piteå. Det gör att behovet av lövmassaved ökar.
Publicerad:

Avkap gör timmer av massaved

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
APTERING. Även stockar med fel kan bli timmer i stället för massaved och därmed ge mer betalt. Vida tillämpar en metod som visar goda resultat – framför allt för säljaren.
Publicerad:

Liten sänkning av sågtimmerpriserna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med två procent under första kvartalet 2016 jämfört med kvartalet innan, enligt statistik från Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Massavedspriserna som 2004

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Nu har nästan alla sänkt sina massavedspriser i Mellansverige. Kvar ligger den lilla föreningen VVDS. Massaveden är verkligen nere i bottennivåer, i Mellansverige ungefär på 2004 års priser.
Publicerad:

Sidor