Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
Publicerad: