Markberedning

Vridbara Bracke effektivt i backe

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Aggregatet Bracke T28.a
Aggregatet Bracke T28.a, en harv med tvåradig tallrikar.
MARKBEREDNING. En harv med vridbara tallrikar ger flera fördelar vid markberedning i lutande terräng. Det konstaterar jägmästaren Gunnar Boglind i ett nytt examensjobb.
Publicerad:

Markbered mot ­snytbagge

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
Snytbaggar
Snytbaggen har torgskräck – utnyttja det. Se till att plantan omges av mineraljord, då vågar de sig inte fram. Foto: Erik Viklund/SKOGENbild
Rätt markberedning kan halvera plantdödlighet som orsakas av snytbaggar. För bästa resultat bör markberedningen skräddarsys efter förutsättningarna på för­yngringsytan.
Publicerad:

Damm på hygge hotar hälsa

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Dammig markberedning
Avverkningsrester på ett hygge kan innehålla mögel och bakterier och innebära hälsofara för markberedare och planterare. Riskerna är som störst på våren, enligt en finsk studie. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
ARBETSMILJÖ. Damm på hyggen kan vara farligt. Mögel och bakterier i luften kan leda till sjukdomar, särskilt på våren. Det har finska forskare kommit fram till.
Publicerad:

Hinderkarta hjälper markberedare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fyrradsharv i Jämtland. Foto: Per Ericsson, SKOGEN-bild.
Markberedningen kan bli effektivare och skonsammare när förarna redan på planeringsstadiet ser var hindren, som stora lutningar och fuktig mark, finns. Det visar en pilotstudie från Skogforsk.
Publicerad:

Inga kolutsläpp vid stubbrytning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Välta av skördade stubbar.
Skördade stubbar i välta. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
En ny studie visar att koldioxidutsläppen inte ökar vid stubbrytning eller markberedning vid trakthyggesbruk. ”Det innebär att skogsbruk av det här slaget inte bidrar till växthuseffekten”, säger en av forskarna vid SLU.
Publicerad:

Sidor