Markberedning

Markradar ger besked om skogsmark

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Med markradar kan man få koll även på stenar i markens ytskikt, enligt Skogforsk.
Med hjälp av markradar kan man se var det finns stenblock och hällar i skogsmarken, enligt en ny studie.
Publicerad:

Damm på hygge hotar hälsa

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Dammig markberedning
Avverkningsrester på ett hygge kan innehålla mögel och bakterier och innebära hälsofara för markberedare och planterare. Riskerna är som störst på våren, enligt en finsk studie. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
ARBETSMILJÖ. Damm på hyggen kan vara farligt. Mögel och bakterier i luften kan leda till sjukdomar, särskilt på våren. Det har finska forskare kommit fram till.
Publicerad:

Blev din senaste markberedning bra?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Användes rätt metod vid markberedningen och utfördes den lagom hårt? Var den prisvärd? Eller borde jobbet ha gjorts annorlunda? Eller föredrar du att föryngra utan markberdning – behövs den ens? Svara på Månadens fråga!
Publicerad:

Jo, här passar högläggning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsklubbens medlemmar ute på exkursion
Skogsklubbens medlemmar tycker till om Torbjörn Nilssons markberedning i Roslagen.
HYGGE. Gjorde jag rätt? På en exkursion i Norrtälje fick deltagarna utvärdera en markberedning.
Publicerad:

Hinderkarta hjälper markberedare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fyrradsharv i Jämtland. Foto: Per Ericsson, SKOGEN-bild.
Markberedningen kan bli effektivare och skonsammare när förarna redan på planeringsstadiet ser var hindren, som stora lutningar och fuktig mark, finns. Det visar en pilotstudie från Skogforsk.
Publicerad:

Stöd till kurser om skogens vatten

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tips om dikesrensning kan ingå i kurserna. Foto: Mattias Westerberg, SKOGEN-bild.
Företag, organisationer och myndigheter kan söka pengar för att anordna kurser om skogsbrukets påverkan på vatten.
Publicerad:

Inga kolutsläpp vid stubbrytning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Välta av skördade stubbar.
Skördade stubbar i välta. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
En ny studie visar att koldioxidutsläppen inte ökar vid stubbrytning eller markberedning vid trakthyggesbruk. ”Det innebär att skogsbruk av det här slaget inte bidrar till växthuseffekten”, säger en av forskarna vid SLU.
Publicerad:

Grävare bäst

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Grävare på stenig skogsmark. Per Ericsson/SKOGENbild
Grävare kan med fördel användas på blockrika hyggen. Per Ericsson/SKOGENbild
Louise Magnusson har i ett examensarbete från SLU jämfört grävare med harvar på blockrika hyggen.
Publicerad:

Fler markbereder

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Föryngringarna i Sverige håller i stort sett oförändrad kvalitet. Däremot har andelen areal som markbereds ökat stadigt.
Publicerad:

Inversmarkberedning på bred front

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Bracke Forests inversmarkberedare dras av skotaren och ”kickar upp” en vänd humustorva. Aggregatet kallas ”Kicken”.
Inversmetoden, markberedning med omvänd torva, är vänligare för miljön än traditionell harvning. Dessutom ger det plantan en bra start. Trots att metoden är nästan dubbelt så dyr som konventionell markberedning har intresset ökat på senare tid. SKOGEN har kollat upp tre olika metoder.
Publicerad:

Sidor