Marianne Eriksson

På vilken lista hamnar tranan?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Arter som minskar tillräckligt mycket hamnar på rödlistan men var hamnar de som ökar exponentiellt? Den fridlysta tranan ökar så mycket att den har svårt att hitta häckningsrevir, skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

En fråga om balans mellan stad och land

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. En översyn av artskyddsförordningen är efterfrågad av många, bland annat av skogsbruket. Nu säger miljöminister Skogh nej till översynen medan landsbygdsminister Bucht säger kanske. "Det handlar inte bara om skogspolitik, utan om balansen mellan stad och land", skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen, i sin blogg.
Publicerad:

Hur ser det ut på skogsnäringens dansgolv?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kanske kan skogsnäringen hoppa över varannan damernas och gå direkt på på demokratisk dans.
DEBATT I min dansanta ungdom rådde herravälde på dansgolvet. Åren gick och ”varannan damernas” infördes. Detta övergick så småningom i demokratisk dans - där vem som helst kan bjuda upp vem som helst. I vilken fas befinner sig skogsnäringen? Det undrar Föreningen Skogens styrelseledamot Marianne Eriksson.
Publicerad:

Faktasvag mediasmitta - även i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Det är lätt att som svensk känna sig lite trumpen i dessa dagar när Trump svartmålat Sverige med falska fakta i penseln. Vad vill han uppnå? Har han en räv bakom örat? Fox News som källa kan ju leda tankarna åt det hållet, skriver styrelseledamot Marianne Eriksson. Men även svensk skogsnäring har fått känna på faktasvag svartmålning!
Publicerad:

Medias makt och ansvar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR ”Pennan är vassare än svärdet” är ett begrepp som myntades på 1800-talet. Idag har pennan som vapen förstärkts med både ljud, bild och blixtsnabba kommunikationskanaler. Medias makt är stor. Men hur är det med medias bild av, och relation till, svensk skogsnäring? Läs Marianne Erikssons, styrelseledamot i Föreningen Skogen, krönika.
Publicerad:

"Bästa styrmedlet nämns inte”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT För en tid sedan presenterades 2016 års uppföljning av de 16 miljökvalitetsmålen som ska vara uppnådda 2020. Endast två av dem bedöms möjliga att uppnå. Men det starkaste styrmedlet av alla, skogsägarnas motivation, nämns överhuvudtaget inte, skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

"Vart tar integriteten vägen?"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Nu kan andra laserskanna din skog och få en uppfattning om virkesvolymen. Och dina avverkningsanmälningar finns lättillgängliga - för alla - på nätet. Vart tar skogsägarens integritet vägen i den tekniska utvecklingen? Det undrar Marianne Eriksson, LRF och styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Ohyggliga hyggen?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Att se på hygget som en lösryckt företeelse håller inte. Det är en fas i skogens kretslopp, inte ett konstant tillstånd för tid och evighet. Det skriver Marianne Eriksson, hemmahörande på LRF samt styrelseledamot i Föreningen Skogen. Hon nämner också vikten en god dialog mellan skogens olika verksamheter.
Publicerad:

Sidor